Rolle/opgave/dilemma coaching

Har du fået ny funktion, rolle eller nye arbejdsområder? Er din organisation eller afdeling under forandring? Har du konkrete udfordringer forbundet med en arbejdsopgave, en samarbejdsrelation eller rolle? Føler du dig usikker på dine kompetencer? Trives du ikke på dit arbejde, men kan ikke helt sætte fingeren på hvorfor? Synes du du ikke rigtigt du performer?

Så vil coaching og sparring ift. dine aktuelle udfordringer kunne hjælpe dig med at se nye perspektiver og handlemuligheder.

Et målrettet coachforløb, hvor du får mulighed for i et helt fortroligt rum at sætte fokus på netop de udfordringer, du oplever kan være meget befriende og en særdeles effektiv måde at få løst op på problemstillinger, som du ikke lige selv har kunnet finde løsning på.

Jeg arbejder med coaching i samspil med rådgivning og sparring og du vil typisk få hjemmeopgaver mellem samtalerne og redskaber og værktøjer, der sikrer, at nye vaner, ny adfærd og/eller arbejdsmetoder bliver en forankret del af dit fremtidige arbejds- og privatliv. For mig er det helt centralt, at se coaching som “hjælp-til-selvhjælp.

Emner/problemstillinger kan eksempelvis være:

  • Effektivitet og prioritering – hvordan bliver jeg bedre til at arbejde effektivt, nå i mål med mine opgaver og leverancer?
  • Hvordan kan jeg blive dygtigere til mit arbejde – hvad skal jeg fokusere på udviklingsmæssigt, og hvordan kommer jeg videre?
  • Jeg er helt overbebyrdet med opgaver – hvordan får jeg balance mellem opgaver og den tid, jeg har til rådighed?
  • Jeg har fået ny rolle (f.eks. projektleder, faglig koordinator, ny opgaveportefølje) Hvordan skal jeg agere i den nye rolle? Hvordan forholder jeg mig til mine kollegaer?
  • Samarbejdet fungerer ikke med min (nye) chef eller kollegaer – hvordan kan jeg tackle det?

Udgangspunktet for coachingsamtalerne er præcis det behov/den problemstilling, du står med, så samtalerne starter altid med en “kontrakt”, dvs. en dialog om, hvilket emne, du gerne vil tale om og hvilken betydning, det har for dig.

Jeg fungerer som katalysator, sparringspartner, mentor og rådgiver alt afhængig af behov og udfordringer.

Coaching-forløbet kan foregå enten ved fysiske møder, telefonmøder eller en kombination. Den første samtale er dog altid så vidt muligt et fysisk møde.

For yderligere information eller spørgsmål ring og høre nærmere på 40 85 64 13.