Forretningsbetingelser og persondatapolitik

Betalingsbetingelser

Prisen fremgår på hjemmeside, på produktbeskrivelser eller i mail med ordrebekræftelse.

1:1 forløb betales ved opstart af forløbet eller kan opdeles i rater efter konkret aftale.

Betalingsfrist fremgår af faktura. Ved forsinket betaling er Ressourcer i Vækst berettiget til at opkræve renter i henhold til Rentelovens til enhver tid gældende regler. Ligeledes har Ressourcer i Vækst ret til at opkræve gebyr for rykkere.

Aflysning, afbud eller ændring af bookinger

Ved aflysning, afbud, ændring af booking af samtale, der sker fra kundens side, gælder følgende:

Aflysning, afbud eller ændring af samtaler skal ske seneste 24 timer inden den aftalte session. Ved mindre end 24 timer vil samtalen blive fratrukket forløbet og betragtet som afholdt.

Ved aflysninger forstås alle former for afbud eller ændringer, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt, hvor der ikke er enighed om at ændringen kan ske gratis. Afbud og ændringer skal bekræftes af Ressourcer i Vækst for at kunne betragtes som accepteret.

For større opgaver fremgår vilkår for aflysning, ændring mm. af kontrakten.

Fortrolighed

Ressourcer i Vækst behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme i Ressourcer i Vækst besiddelse i forbindelse med udførelse af opgaver/coaching, fortroligt, ligesom de opbevares i henhold til Persondatalovgivningen.

Informationer afgivet af enkeltpersoner i 1:1 sessioner vil forblive fortrolige mellem personen selv og Ressourcer i Vækst og vil ikke blive videregivet til arbejdsgiver uden, at personen selv er indforstået.

Cookies

På min hjemmeside benytter jeg cookies. Det skal jeg ifølge loven oplyse om.

”Cookies” er en tekstfil, som gemmes på den computer, mobil el. tilsvarende, du anvender med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik, indsamle anonym information om de besøgende på hjemmesiden, f.eks. om de er førstegangsbesøgende eller har besøgt siden flere gange. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:  http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du ikke vil acceptere mine cookies, er du altid velkommen til at forlade min hjemmeside igen eller slå cookies fra i din browser.

Generelt om personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. hvis du anvender kontaktformularen eller tilmelder dig vores evt. nyhedsbrev.

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på på vores website (interesser).

Oplysninger, der er afgivet i forbindelse med gennemførslen af personlig coaching eller rådgivning, hvor formålet er til brug for sessionens/samtalens eller forløbets gennemførelse for at sikre et optimalt udbytte opbevares i en relevant periode efter afslutningen af forløbet, dog max. 36 måneder. Herefter vil oplysninger skrevet manuelt blive makuleret, og oplysninger opbevaret elektronisk slettet.

Ovennævnte personoplysninger behandler jeg også i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at jeg kan opfylde min del af handlen og for at du kan få en faktura, der opfylder regnskabsloven.

Andre oplysninger skal du afgive en samtykkeerklæring til, se nedenfor.

Behandling af personoplysninger – samtykke

Har du givet samtykke til, at jeg må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud, behandler jeg din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos mig, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør mig opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve eller lignede fra mig.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, evt. firmanavn, evt. firmaadresse og evt. bemærkninger. Det gør du i praksis i forbindelse med brug af kontaktformularen.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette ved at kontakte mig på lbh@dincoachpartner.dk.

Datasikkerhed

Uanset om jeg behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil jeg altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Rettigheder

Rettigheder til alle produkter tilhører Ressourcer i Vækst. Du må hverken videresende, videresælge eller på anden måde offentliggøre hele eller dele af materialet uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er strafbart at distribuere materialet videre uden tilladelse.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til 3. part vil kun ske, hvis du giver eksplicit samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: lbh@dincoachpartner.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Ressourcer i Vækst

Furesøvej 3c
2830 Virum
Telefon: 40856413
Email: lbh@dincoachpartner.dk