Generelt om forløb og priser

Coaching fungerer erfaringsmæssigt bedst, når der er tale om et samtale-forløb med et antal samtaler, der suppleres med “hjemmearbejde” mellem samtalerne, som sikrer, at man kommer godt videre ift. konkrete temaer, udfordringer og mål.

Samtalerne kan købes enkeltvis eller du kan købe et klippekort eller et forløb. Hver samtale har en varighed på ca. 1 time. Den første samtale tager dog normalt omkring 1,5 time. Samtalerne kan foregå fysisk eller telefonisk eller som en kombination – altid i et fortroligt “rum”.

Priseksempler, private:

Pris pr. samtale er 1100 kr. ekskl. moms, et 5-turs klippekort koster 4900 kr. ekskl. moms. 

Et stress-coaching forløb bestående af  7 samtaler, “hjemmearbejde” mellem samtalerne inklusiv materialer i form af relevant læsestof og konkrete arbejdsredskaber koster 6900 kr. ekskl. moms. Se nærmere i vedhæftede beskrivelse.

Jeg tilbyder forskellige karriererådgivnings “pakker”, f.eks. en pakke bestående af 3 rådgivnings-/coachingsamtaler inklusiv “hjemmearbejde” mellem samtalerne, feedback på materialer samt 3 x 1/2 times telefonrådgivning ift. aktuelle jobsøgningsrelaterede aktiviteter og/eller spørgsmål. Denne pakke koster 2900 kr. ekskl. moms. Se i øvrigt vedhæftede beskrivelser af “karriererådgivnings-pakker” – stor og lille.

Priseksempler, virksomheder:

For virksomheder er pris pr. samtale 1450 kr. ekskl. moms. Et 5-turs klippekort koster 6900 kr. ekskl. moms.

Et målrettet lederudviklingsforløb ift. din konkrete ledelsesudviklingssitutation med 6 coaching-/sparringsamtaler samt 4 x 1/2 times telefonrådgivning ift. aktuelle problemstillinger koster 7900 kr. ekskl. moms. – se nærmere i vedhæftede beskrivelse.

Et stress-coaching forløb bestående af  7 rådgivnings-/coachingsamtaler, “hjemmearbejde” mellem samtale inklusiv materialer i form af relevant læsestof og konkrete arbejdsredskaber koster 8900 kr. ekskl. moms.

Aflysning, afbud eller ændring af bookinger:

Ved aflysning, afbud, ændring af booking af samtale, der sker fra kundens side, gælder følgende:

Aflysning, afbud eller ændring skal ske seneste 24 timer inden den aftalte session. Ved mindre end 24 timer vil sessionen blive fratrukket forløbet og betragtet som afholdt.

Ved aflysninger forstås alle former for afbud eller ændringer, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt, hvor der ikke er enighed om at ændringen kan ske gratis. Afbud og ændringer skal bekræftes af Din Coach Partner for at kunne betragtes som accepteret.

Fortrolighed:

Ressourcer i Vækst behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme i Ressourcer i Vækst besiddelse i forbindelse med udførelse af opgaver/coaching, fortroligt. Ligesom de opbevares i henhold til Persondatalovgivningen.

Informationer afgivet af enkeltpersoner i 1:1 sessioner vil forblive fortrolige mellem personen selv og Ressourcer i Vækst og vil ikke blive videregivet til arbejdsgiver uden, at personen selv er indforstået.

Spørgsmål til priser eller indhold?

Hvis du har spørgsmål til pris og/eller indhold eller gerne vil sammensætte en anden type forløb, er du velkommen til at kontakte mig på mobil 40 85 64 13