Ledelses-coaching

Kunne du tænke dig et effektivt og målrettet helt personligt udviklingsforløb, der løfter dit lederskab med udgangspunkt i den konkrete kontekst og de ledelsesopgaver, du har? Et forløb, der udelukkende har fokus på netop de problemstillinger og ledelsesudfordringer, der fylder noget i din hverdag, og hvor du ikke behøver at trække hele dage ud af en travl kalender for at blive udviklet i dit lederskab?

Så er et målrettet coaching forløb, der i et fortroligt rum tager udgangspunkt i præcis de behov, de udfordringer og/eller udviklingsønsker, du har, måske noget for dig.

Mit fokus er at bidrage direkte til udvikling af dit personlige lederskab og den forretningsmæssige resultatskabelse. Jeg arbejder som udgangspunkt med både udvikling af leadership og management rollen, og jeg coacher og giver dig konkret sparring til relevante ledelsestemaer, dilemmaer og metoder.

Udgangspunktet for samtalerne kan være mange, eksempelvis:

 • Behov for sparring ifm. nyt lederjob eller ny lederrolle
 • Udfordringer med trivsel og motivation – egen eller medarbejderes
 • Behov for sparring til konkrete ledelsemæssige opgaver eller dilemmaer
 • Karrieremæssige overvejelser
 • Stressforebyggelse/-håndtering, herunder work/life balance og prioriteringer

Metodemæssigt arbejder med udgangspunkt i både min ledelsesmæssige og HR- og coachfaglige viden, værktøjskasse og erfaring og integrerer derfor også sparring og rådgivning i ledelses-coachingen.

Forløbet/de enkelte samtaler kan også målrettes ift. helt aktuelle ledelsesopgaver og/eller udfordringer, eksempelvis:

 • Mål, strategi, must-win-battles
 • Performance-management og feedback-kultur
 • Organisering, opgave- og ressourcestyring
 • Personaleledelse, herunder dialogmøder, “agile” MUS samtaler/dialogmøder, svære samtaler, koggnflikthåndtering mm
 • Interessentanalyse/-håndtering
 • Opfølgning på leder-/trivselsmålinger/360 graders feedback/måling
 • “Generationsledelse” – herunder ledelse af digitale indfødte

Du vil typisk få hjemmeopgaver mellem samtalerne og redskaber og værktøjer, der sikrer, at nye vaner, ny adfærd og/eller arbejdsmetoder bliver en forankret del af dit fremtidige arbejds- og privatliv.

Se eksempel på personligt og skræddersyet udviklingsforløb her

Coaching-forløbet kan foregå enten ved fysiske møder, telefonmøder eller en kombination. Den første samtale er dog altid så vidt muligt et fysisk møde.

For yderligere information eller spørgsmål ring og høre nærmere på 40 85 64 13.