Karriere-coaching

Er du i tvivl om, om du er på rette vej? Skal du tage stilling til en konkret job-mulighed eller til job-samtale? Gør du dig overvejelser om at blive leder? Har du søgt dine drømmejobs, men kommer ikke til samtale? Er du i tvivl om, hvad du vil på lang eller kort sigt karrieremæssigt? Eller vil bare gerne give din karriere et “sundhedstjek”? Så er karriere-coaching en god investering.

Udgangspunktet for karriere-coachingen kan være mange, f.eks.:

 • Tvivl om karriere-valg – f.eks. leder ej leder, work-life balance, job A eller job B.
 • Kom godt i gang på jobmarkedet – nyuddannet.
 • Utilfredshed med nuværende job, eks. organisationens kultur, nuværende chef og/eller kollegaer, arbejdsopgaver mm.
 • Ambitioner ift. drømmejob/langsigtede karrieremål.
 • Ønske om sporskifte – f.eks. branche eller faglig retning.
 • Tvivl om egne værdier/prioriterer/karriere-mål/kompetencer/evner.
 • Behov for at reorientere sig – f.eks. på grund af omorganisering, fyring el.lign.
 • Overvejelser i forskellige livsfaser, eksempelvis små-børnsfamilie, sen-karriere – hvad skal jeg prioritere, hvilken rolle ønsker jeg mm.

Få konkret hjælp til at få ønskejobbet!

Når du er afklaret ift. hvilket karriere-mål/karriere-spor, du vil forfølge kan jeg også hjælpe dig med at få arbejdet med målrettet søgning ift. ønskejobbet, herunder give sparring på ansøgninger, CV, netværksaktiviteter, LinkedIn profil, jobsamtaler mm.

Her sætter vi sammen spot på, hvordan du gør dig attraktiv til din kommende arbejdsgiver – hvem du er, hvilken værdi kan du tilføre organisationen og hvordan du “markedsfører” dit talent, så du får dit ønskejob.

Få højere arbejdsglæde og mere energi

Det er alfa omega for et godt liv, at man trives på sit job, og har en oplevelse af, at ens ressourcer gør en forskel og anerkendes. Karriere-coaching er “hjælp-til-selvhjælp” til din personlige karriereudvikling.

Refleksioner, forestillinger og overvejelser om karriere kan påvirke den retning din karriere tager markant, da det vil bidrage til, at du bevæger dig i den retning, der giver arbejdsglæde, mening og energi.

Det er derfor en god investering i et fortroligt rum proaktivt at gøre sig nogle overvejelser om, hvad det næste karriere-skridt ”bør”/kan være, hvad der føles attraktivt og forholde dig bevidst til din fremtidige karriereudvikling.

I forbindelse med karriere-coaching kan det bl.a. være relevant at overveje:

 • Hvad er mine værdier og prioriteringer lige nu og på sigt ift. mit arbejdsliv?
 • Hvilke typer opgaver og roller motiveres jeg mest/mindst af?
 • Hvilke kompetencer har jeg, hvilke får jeg udfoldet – fagligt og personligt?
 • Hvilke opgaver har jeg især succes med – hvornår performer jeg bedst?
 • Hvilke rammer – kultur, samarbejdspartnere, branche mv. trives jeg bedst i?

Som supplement til coaching og sparring kan du gennemføre og få feedback på en personlighedstest. Jeg er certificeret i både JTI og BtB. Vi kan også inddrage dit eget netværk og samarbejdspartnere med henblik på at få feedback og input på centrale elementer i dine karriereovervejelser.

Coaching-forløbet kan foregå enten ved fysiske møder, telefonmøder eller en kombination. Den første samtale er dog altid så vidt muligt et fysisk møde. Se vedhæftede beskrivelser af “karriererådgivnings-pakker” – stor og lille.

For nærmere information eller spørgsmål ring og hør nærmere på 40 85 64 13